Một ca răng khểnh như ma cà rồng được sắp đều lại dùng mắc cài mặt trong ở hàm trên, mắc cài pha lê ở hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên răng khấp khểnh, hàm dưới thiếu 2 răng cửa, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên tạo chỗ sắp đều răng, hàm trên cắm 2 vis

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn trùm vừa phải, nụ cười hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, đỡ khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn ngàn vạn lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *