Niềng răng hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: răng lộn xộn, hô hàm, cằm lẹm, hàm dưới lùi. Các răng hàm bị sâu nhiều.

Niềng răng hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4
Niềng răng hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4

Phương án niềng răng: nhổ 4 răng hàm bị sâu thay cho răng số 4, kéo vào tối đa. Cắm 3 minivit. Sử dụng mắc cài kim loại OrthoClassis

Niềng răng hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4
Niềng răng hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4

Kết quả niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: Răng đều, cân đối, khớp cắn đúng, răng lồng múi tốt. Khi cười thấy răng đỡ chìa hẳn. Góc nghiêng hài hòa.

Niềng răng hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4
Niềng răng hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4

So sánh ảnh trước và sau niềng răng: răng đều hơn, môi trên đỡ nhô, cằm đỡ lẹm, góc nghiêng đẹp hơn nhiều. Mặc dù nhổ răng hàm thì thời gian niềng răng sẽ kéo dài hơn và ca niềng sẽ phức tạp hơn, nhưng vẫn đạt được kết quả thành công.

Niềng răng hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4
Niềng răng hô, cằm lẹm, nhổ răng hàm bị sâu thay cho răng số 4

“2”へのコメント(2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *