Một ca răng lộn xộn, khớp cắn sâu được sắp đều thành công bằng mắc cài mặt trong, nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh lộn xộn cả 2 hàm, hàm trên thiếu chỗ nhiều, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng hàm trên tạo khoảng sắp đều lại răng

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, đường giữa cân đối, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết tình trạng lộn xộn, răng cửa thẳng trục hơn, nụ cười đẹp lên nhiều lần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *