BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS HẠNH & LÊ PHỤ TRÁCH)

DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) GIÁ TIỀN THANH TOÁN LẦN ĐẦU THANH TOÁN HÀNG THÁNG
Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) 18.000.000đ 2.000.000 đ 1.000.000đ
Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) 22.000.000đ 4.000.000đ 1.500.000đ
Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) 22.000.000đ 4.000.000đ 1.500.000đ
Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) 36.000.000đ 8.000.000đ 2.000.000đ
Mắc cài mặt lưỡi hàm trên, sứ hàm dưới 31.000.000đ 7.000.000đ 2.000.000đ
Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D 45.000.000đ 10.000.000đ 2.000.000đ
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) 55.000.000đ 15.000.000đ

3.000.000đ

BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (BS VIỆT ANH PHỤ TRÁCH)

DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) GIÁ TIỀN THANH TOÁN LẦN ĐẦU THANH TOÁN HÀNG THÁNG
Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) 25.000.000đ 5.000.000 đ 1.500.000đ
Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium (Mỹ) 30.000.000đ 8.000.000đ 2.000.000đ
Mắc cài sứ/pha lê OrthoClassic (Mỹ) 30.000.000đ 8.000.000đ 2.000.000đ
Mắc cài sứ tự buộc OrthoClassic (Mỹ) 45.000.000đ 10.000.000đ 2.500.000đ
Mắc cài mặt lưỡi hàm trên, sứ hàm dưới 42.500.000đ 9.000.000đ 2.500.000đ
Mắc cài mặt trong 2 rãnh (Hàn Quốc) 55.000.000đ 10.000.000đ 3.000.000đ
Mắc cài mặt trong 2 rãnh Digital 3D 60.000.000đ 15.000.000đ 3.000.000đ
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh (Mỹ) 65.000.000đ 15.000.000đ 4.500.000đ
Mắc cài mặt trong tự buộc 1 rãnh Digital 3D (Mỹ) 70.000.000đ 20.000.000đ

4.500.000đ

 

MIỄN PHÍ 100% KHÍ CỤ HỖ TRỢ NIỀNG RĂNG

Lấy dấu chụp ảnh, tư vấn kế hoạch điều trị Miễn phí
Gắn lại mắc cài bị bong Miễn phí
Cung di xa Miễn phí
Minivis neo chặn Miễn phí
Hàm nong thường không dùng vis Miễn phí
Hàm nong xương dùng vis 2.000.000đ
Nhổ răng chỉnh nha Miễn phí
Facemask Miễn phí
Khí cụ chức năng Miễn phí
Hàm duy trì Miễn phí
Lấy cao răng, VSRM trong quá trình chỉnh nha Miễn phí