BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (ÁP DỤNG CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG)

DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG (GIÁ 2 HÀM) GIÁ TIỀN THANH TOÁN LẦN ĐẦU THANH TOÁN HÀNG THÁNG
Mắc cài Inox buộc chun OrthoClassic (Mỹ) 18.000.000đ 2.000.000 đ 1.000.000đ
Mắc cài composite thẩm mỹ Hubit (Hàn Quốc) 22.000.000đ 3.000.000đ 1.500.000đ
Mắc cài Inox tự buộc rãnh Titanium 3M (Mỹ) 24.000.000đ 5.000.000đ 1.500.000đ
Mắc cài sứ buộc chun 3M (Mỹ) 30.000.000đ 5.000.000đ 1.500.000đ
Mắc cài pha lê (Mỹ) 35.000.000đ 6.000.000đ 1.500.000đ
Mắc cài sứ tự buộc 3M (Mỹ) 40.000.000đ 7.000.000đ 1.500.000đ
Mắc cài mặt trong CLB (Hàn Quốc) 48.000.000đ 10.000.000đ 2.500.000đ
Niềng răng khay trong Vinalign 50.000.000đ 30.000.000đ 2.000.000đ
Mắc cài mặt trong tự buộc In-Ovation L (Mỹ) 65.000.000đ 15.000.000đ 4.000.000đ
Niềng răng khay trong Invisalign (Mỹ) 85.000.000đ 50.000.000đ 3.000.000đ

MIỄN PHÍ 100% KHÍ CỤ HỖ TRỢ NIỀNG RĂNG

Lấy dấu chụp ảnh, tư vấn kế hoạch điều trị Miễn phí
Gắn lại mắc cài bị bong Miễn phí
Cung di xa Miễn phí
Minivis neo chặn Miễn phí
Hàm nong chậm tháo lắp Miễn phí
Hàm nong nhanh cố định Miễn phí
Nhổ răng chỉnh nha Miễn phí
Facemask Miễn phí
Khí cụ chức năng Miễn phí
Hàm duy trì Miễn phí
Lấy cao răng, VSRM trong quá trình chỉnh nha Miễn phí