Tiết kiệm được 3 cây implant nhờ kế hoạch niềng răng hợp lý cho khách hàng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô, khớp cắn sâu, đã hỏng 3 răng hàm lớn

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 3 răng hàm bị hỏng và nhổ thêm 1 răng hàm số 6 hàm trên cho cân đối, kéo đóng khoảng. Phương pháp này phức tạp hơn so với nhổ răng số 4 vì khoảng răng hàm to hơn.

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi tối ưu, độ cắn trùm cắn chìa lý tưởng, nụ cười và góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: khít các khoảng mất răng hàm, răng hết chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng đỡ hô 90%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *