Ca niềng răng mắc cài kim loại tự buộc khắc phục hô hàm trên, khớp cắn sâu, nhổ 2 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên, môi trên nhô, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, kéo lùi răng cửa bằng minivis

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, độ cắn phủ bình thường, khớp cắn lồng múi tốt

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết cắn sâu, răng thẳng không còn bị chìa, cười đẹp hơn hẳn, góc nghiêng đỡ vẩu môi trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *