Ca niềng răng mặt trong hàm trên khắc phục hô, khớp cắn sâu có nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng bị hô, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên và 1 răng số 5 hàm dưới, tạo khoảng kéo lùi răng cửa hàm trên vào giảm hô 

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, trục răng cửa thẳng, khớp cắn lồng múi tốt, độ cắn chìa cắn phủ bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa hẳn, hết khớp cắn sâu, cười đẹp hơn do răng thu vào, góc nghiêng đỡ hô hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *