Trường hợp hô, răng khấp khểnh, khớp cắn sâu, mất 1 răng hàm lớn hàm dưới được khắc phục bằng mắc cài kim loại

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên lộn xộn, khớp cắn sâu, góc nghiêng môi vẩu nhiều, mất răng 6 hàm dưới bên phải

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ thêm 3 răng và kéo đóng khoảng, kéo lùi răng cửa hàm trên tối đa bằng minivis

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, độ cắn trùm cắn chìa bình thường, góc nghiêng môi phẳng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết cắn chìa, hết cắn sâu, hết khấp khểnh, khoảng mất răng được kéo khít không cần trồng răng giả, góc nghiêng đỡ vẩu rõ rệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *