Niềng răng mắc cài kim loại tự động kéo răng khôn thay thế răng 6 mất và kéo lùi toàn hàm trên giảm hô

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên, hàm dưới mất 2 răng số 6, đã tư vấn nha khoa khác nhưng không muốn nhổ răng số 4 hàm trên

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ răng khôn hàm trên và kéo lùi toàn hàm trên giảm hô, đóng khoảng mất răng số 6 hàm dưới

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, khoảng mất răng được kéo khít, góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: khít khoảng mất răng số 6 hàm dưới, đỡ cắn chìa cắn sâu, góc nghiêng đỡ vẩu môi trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.