Tiết kiệm được 1 răng giả sau khi niềng răng chữa khấp khểnh, mất 1 răng số 7 hàm dưới dùng mắc cài kim loại

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên khấp khểnh, hàm dưới mất 1 răng số 6, răng số 7 bị đổ, khớp cắn đối đầu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: kéo đóng khoảng mất răng, mài kẽ tạo khoảng sắp đều răng, cắm vis điều chỉnh đường giữa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khấp khểnh, nụ cười rạng rỡ, hết tình trạng cắn đối đầu, khoảng mất răng được kéo khít

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *