Ca niềng răng hỏng nơi khác do chẩn đoán sai được sửa lại thành công bằng mắc cài pha lê

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đang niềng dở nơi khác, đã nhổ 2 răng số 4 hàm trên nhưng kéo mãi không khít và vẫn hô, cằm lẹm, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ thêm 2 răng số 5 hàm dưới, kéo lùi răng cửa 2 hàm, hàm trên cắm thêm vis để kéo lùi tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định, độ cắn trùm bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: răng hết chìa, góc nghiêng đỡ hô 80%, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *