Một trường hợp hô, khớp cắn sâu đã bọc sứ răng cửa được khắc phục bằng mắc cài kim loại nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: đã bọc sứ 2 răng cửa, góc nghiêng môi nhô, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa vào giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, trục răng thẳng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khớp cắn sâu, hết khấp khểnh, góc nghiêng gần như hết hô, đạt chuẩn Hàn Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.