Một ca hô, răng chìa được khắc phục bằng niềng răng mắc cài mặt lưỡi có nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, góc nghiêng môi hơi nhô, đường giữa răng hai hàm lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, dùng mắc cài mặt lưỡi 2 rãnh, kéo lùi răng cửa 2 hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng cửa thẳng, khớp cắn lồng múi chuẩn, đường giữa 2 hàm khá cân đối

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, nụ cười đẹp hơn do răng thẳng, góc nghiêng gần như hết hô, cằm đỡ lùi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *