Ca khớp cắn ngược, móm, được khắc phục bằng niềng răng mặt trong hàm trên pha lê hàm dưới, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược, góc nghiêng thấy móm do môi dưới trề ra

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ tạo khoảng dàn đều răng, cắm 2 vis hàm dưới kéo lùi toàn hàm ra sau khắc phục cắn ngược

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, có độ cắn trùm và cắn chìa bình thường, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khớp cắn ngược, góc nghiêng môi dưới đỡ trề, đỡ lệch đường giữa răng 2 hàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *