Trường hợp hô, cằm lẹm, mất 2 răng số 6 hàm dưới được khắc phục bằng mắc cài kim loại tự đóng, nhổ 2 răng số 4 hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng vẩu, môi nhô nhiều, cằm lẹm, hàm dưới mất răng số 6

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, kéo đóng khoảng mất răng số 6 hàm dưới để không phải trồng răng giả

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: trục răng cửa thẳng khớp cắn ổn định, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, khít khoảng mất răng, góc nghiêng đỡ hô, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *