Trường hợp hô, cằm lẹm, mất 2 răng số 6 hàm dưới được khắc phục bằng mắc cài kim loại tự đóng, nhổ 2 răng số 4 hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng vẩu, môi nhô nhiều, cằm lẹm, hàm dưới mất răng số 6

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, kéo đóng khoảng mất răng số 6 hàm dưới để không phải trồng răng giả

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: trục răng cửa thẳng khớp cắn ổn định, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, khít khoảng mất răng, góc nghiêng đỡ hô, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.