Trường hợp khớp cắn ngược được giải quyết bằng niềng răng mắc cài

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược, răng cửa hàm trên bên trái nằm trong hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: không nhổ răng, sắp đều răng và dùng chun liên hàm chỉnh khớp cắn

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, có độ cắn phủ hàm trên lên hàm dưới

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khớp cắn ngược, hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *