Niềng răng hô, lộn xộn, cười hở lợi, khớp cắn sâu bằng mắc cài mặt trong nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô hàm trên, răng hàm trên chìa, răng khấp khểnh, đường giữa hai hàm không trùng nhau, cười hở lợi, nụ cười và góc nghiêng đều mất thẩm mỹ

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên để kéo lùi giảm hô hàm trên, hàm dưới mài kẽ và kéo lùi toàn hàm để có đủ khoảng sắp đều răng

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi tốt, độ cắn phủ vừa phải, đường giữa hai hàm tương đối trùng nhau

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, răng cửa hàm trên hết chìa, không còn tình trạng khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn hẳn do răng đều và đỡ hở lợi, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *