Niềng răng mắc cài pha lê điều trị khớp cắn ngược, móm sau hơn 1 năm rưỡi

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: bị khớp cắn ngược ở bên trái do phần răng cửa hàm trên bên trái mọc thòng xuống và tụt vào bên trong. Bên trái bị cười hở lợi.

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: nhổ răng khôn hàm dưới và cắm 2 vis hàm dưới để kéo răng hàm dưới ra phía sau khắc phục khớp cắn ngược. Sử dụng mắc cài pha lê Ice Line trong suốt của Hàn Quốc.

Kết quả niềng răng mắc cài pha lê: răng đều đẹp, đường giữa hai hàm thẳng nhau. Khớp cắn lồng múi ổn định.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hết khớp cắn ngược, hàm trên dàn phẳng nên bên trái không bị cười hở lợi. Góc nghiêng thấy đỡ móm do kéo môi dưới vào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *