Niềng răng mắc cài kim loại khắc phục răng thưa, khớp cắn đối đầu

Tình trạng trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu thạc sĩ bác sĩ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: thưa 2 răng cửa hàm trên, mặc dù đã trám 1 lần nhưng lại thưa ra tiếp. Khớp cắn đối đầu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: kéo khít khe răng thưa, cắm 2 vis di xa toàn hàm dưới để khắc phục khớp cắn đối đầu, răng cửa bên hàm trên (số 2) nhỏ được trám to ra cho thẩm mỹ hơn

Kết quả niềng răng mắc cài kim loại: răng đều đẹp, khớp cắn lồng múi, các răng khít nhau

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *