Trường hợp hô hàm nặng được khắc phục một phần bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm nặng, cằm lẹm, đã trồng 1 implant hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa vào giảm hô, hàm trên cắm 2 vis để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng hơi cụp do hô hàm, góc nghiêng bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: môi đỡ dày, cười không bị hở nhiều răng, góc nghiêng đỡ hô hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *