Một ca hô, răng khểnh, chìa được khắc phục bằng chỉnh nha mắc cài mặt trong hoàn thành sau hơn 1 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, răng cửa chìa, đường giữa 2 hàm lệch nhau, góc nghiêng vẩu khá nặng

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, tạo chỗ kéo lùi răng cửa 2 hàm, hàm trên cắm vis để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều đẹp, đường giữa cân đối, trục răng thẳng, góc nghiêng chuẩn

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, răng cửa thẳng hơn, nụ cười đẹp hơn do răng đều, góc nghiêng đỡ vẩu hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *