Trường hợp niềng răng hỏng khớp cắn sâu không đóng được khoảng được sửa lại bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng đang niềng dở nơi khác được 2 năm mà chưa xong, khớp cắn sâu, khoảng nhổ răng không kéo khít, mặt vẫn vẩu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: tháo hết mắc cài cũ ra gắn lại mắc cài mới đúng vị trí, làm phẳng cung răng, lún răng cửa chữa cắn sâu, kéo khít khoảng

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn trùm cắn chìa lý tưởng, nụ cười đẹp, góc nghiêng đỡ hô

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: có thể thấy rõ sự khác biệt trình độ của hai bác sĩ, một ca niềng hỏng đã được cứu thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *