Ca niềng răng mắc cài kim loại tự động khắc phục móm, khớp cắn ngược dùng phương pháp di xa toàn hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược kẹt, răng cửa hàm trên kẹt bên trong hàm dưới, cười bị móm, góc nghiêng môi dưới trề

Phương án niềng răng mắc cài kim loại tự động: mài kẽ răng tạo khoảng sắp đều răng và cắm vis kéo lùi toàn hàm dưới chữa cắn ngược

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại tự động: răng đều, răng cửa hàm trên phủ lên hàm dưới, khớp cắn lồng múi siêu chuẩn

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại tự động: hết khớp cắn ngược, cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ móm, không bị trề môi dưới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *