Tiết kiệm được 2 răng giả sau khi niềng răng hô bằng mắc cài kim loại, nhổ răng hàm bị hỏng thay cho răng số 4

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, khớp cắn sâu, hàm dưới mất 2 răng số 6

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, kéo khít khoảng mất răng hàm dưới để giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, độ cắn trùm bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng hết chìa, khít khoảng mất răng hàm, hết cắn sâu, góc nghiêng hết hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *