Một trường hợp hô được khắc phục bằng chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng vẩu nhiều, răng cửa chìa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa 2 hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, khớp cắn khít hơn, cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ vẩu đến 85%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *