Một ca khớp cắn ngược, khấp khểnh nặng, vẩu, mất răng hàm được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt trong 2 rãnh

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, nụ cười xấu, mất 1 răng số 6 hàm dưới, góc nghiêng vẩu, khớp cắn ngược

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, tạo khoảng sắp đều lại răng và kéo lùi răng cửa chữa hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn ổn định, có độ cắn phủ hàm trên lên hàm dưới

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết cắn ngược, hết khấp khểnh, răng đỡ chìa, khoảng mất răng được kéo khít, nụ cười đẹp hơn nhiều, góc nghiêng đỡ vẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *