Một ca móm, khớp cắn ngược được giải quyết bằng mắc cài pha lê tự buộc, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược kẹt, răng cửa hàm trên nằm trong hàm dưới, cười nhìn răng lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: không nhổ răng, cắm vis kéo lùi toàn hàm dưới, mài kẽ tạo chỗ sắp đều răng

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, có độ cắn phủ hàm trên ra ngoài hàm dưới

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê: hết cắn ngược, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng hết móm, môi dưới đỡ trề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *