Một ca hô, răng chìa đạt góc nghiêng thần thánh sau khi niềng răng mắc cài mặt lưỡi nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng vẩu, môi nhô ra trước, răng cửa chìa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa 2 hàm cho thẳng lại và đỡ vẩu

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, trục răng thẳng, góc nghiêng hài hòa, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng hết chìa, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng hết hẳn vẩu, đạt chuẩn thần thánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.