Ca niềng răng khắc phục khớp cắn hở, hô hàm, hỏng nhiều răng hàm dùng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn hở răng cửa không cắn chạm nhau, hô hàm trên, môi không ngậm được, mất 2 răng hàm

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ thêm 2 răng hàm và kéo răng số 8 ra thay thế, kéo dựng thẳng trục răng cửa để hết khớp cắn hở

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: có độ cắn phủ 2 hàm, khớp cắn lồng múi tốt

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khớp cắn hở, các khoảng mất răng được kéo khít, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *