Một trường hợp răng khấp khểnh nặng, khớp cắn đối đầu được khắc phục bằng mắc cài kim loại, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, thiếu chỗ nhiều, đường giữa  2 hàm lệch nhau nhiều, nụ cười kém thẩm mỹ, khớp cắn đối đầu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, tạo chỗ sắp đều răng và điều chỉnh khớp cắn

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, có độ cắn phủ

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khấp khểnh, hết tình trạng khớp cắn đối đầu, nụ cười đẹp hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *