Trường hợp hô được khắc phục bằng phương pháp mài kẽ và di xa 2 hàm không nhổ răng, cải thiện nhiều

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa chìa, góc nghiêng vẩu, cằm lẹm

Phương án niềng răng mắc cài kim loại tự buộc: mài kẽ và kéo lùi toàn bộ 2 hàm bằng minivis để khắc phục hô

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại tự buộc: răng cửa thẳng trục, khớp cắn lồng múi chuẩn

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại tự đóng: răng hết chìa, góc nghiêng đỡ hô hẳn tương đương ca nhổ răng, mũi và cằm cao hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.