Trường hợp răng khấp khểnh nặng, mất răng hàm dưới được niềng răng mắc cài kim loại thành công có nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, làm nụ cười không được sang, góc nghiêng hơi hô, hàm dưới mất 1 răng số 5

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ thêm 3 răng để tạo khoảng sắp đều răng 2 hàm

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi chuẩn, nụ cười đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: hết khấp khểnh, răng cửa đỡ chìa, đường giữa cân đối hơn, nụ cười nhìn sang hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *