Trường hợp hô hàm trên, khớp cắn sâu được khắc phục bằng mắc cài mặt trong 2 rãnh, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hàm trên hô, răng cửa trên chìa, khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy môi nhô, cằm lùi

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa, hàm trên cắm 2 vis để kéo vào tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, độ cắn trùm vừa phải, trục răng thẳng, góc nghiêng đẹp

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết cắn sâu, răng hết chìa, nụ cười đẹp hơn hẳn, góc nghiêng đỡ hô, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *