Trường hợp răng lộn xộn, hô, mất răng số 7 được niềng răng mặt lưỡi thành công, nhổ thêm 3 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, góc nghiêng môi nhô, mất rắng số 7 hàm dưới bên phải

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 3 răng số 4, tạo chỗ sắp đều răng và kéo lùi răng cửa giảm hô

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, góc nghiêng hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng môi đỡ vẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.