Trường hợp khớp cắn hạng III hô được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, răng chìa, khớp cắn hạng III, gần cắn đối đầu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa giảm hô, hàm dưới cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng trục, có độ cắn phủ, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: khớp cắn hạng III về hạng I, răng cửa đỡ chìa hẳn, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.