Trường hợp khớp cắn hạng III hô được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: góc nghiêng hô, răng chìa, khớp cắn hạng III, gần cắn đối đầu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa giảm hô, hàm dưới cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng cửa thẳng trục, có độ cắn phủ, khớp cắn lồng múi ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: khớp cắn hạng III về hạng I, răng cửa đỡ chìa hẳn, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *