Góc nghiêng thay đổi và đỡ hở lợi sau khi niềng răng mặt trong nhổ 4 răng điều trị hô, khớp cắn sâu

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô hàm, cười hở lợi, răng khấp khểnh, khớp cắn sâu.

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng số 4, kéo lùi răng cửa giảm hô, hàm trên cắm 2 vis. Làm phẳn cung răng để khắc phục khớp cắn sâu.

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, trục răng thẳng, khớp cắn lồng múi chuẩn, cung duy trì gắn 2 hàm

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, răng cửa đỡ chìa, đỡ cười hở lợi, góc nghiêng thấy giảm hô nhiều, cằm đỡ lẹm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *