Niềng răng mặt trong khắc phục răng thưa, lệch đường giữa hàm trên do thiếu răng cửa 1 bên, không cần trồng răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên bị thưa, thiếu 1 răng cửa số 2 bên phải làm đường giữa hàm trên lệch sang phải,

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: cắm vis kéo phần hàm trên bên phải ra trước và kéo lùi toàn hàm dưới để điều chỉnh đường giữa

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, đường giữa cân đối và trùng với đường giữa mặt, khớp cắn lồng múi bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khe răng thưa, đỡ lệch đường giữa hàm trên, nụ cười đẹp hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.