Ca khớp cắn ngược, răng lộn xộn, môi dưới trề được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi, không nhổ răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng cửa hàm trên lộn xộn, khớp cắn ngược, tương quan khớp cắn hạng III, góc nghiêng hơi móm do môi dưới trề ra

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: không nhổ răng, cắm 2 vis kéo lùi toàn hàm dưới khắc phục cắn ngược

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: có độ cắn phủ, khớp cắn về hạng I, răng đều

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, hết cắn ngược, hết khớp cắn hạng III, môi dưới đỡ trề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *