Niềng răng mặt trong khắc phục răng khấp khểnh, khớp cắn sâu, răng cửa hàm trên chìa nhiều nhổ 2 răng hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hai hàm khấp khểnh lộn xộn, răng cửa hàm trên chìa nhiều, khớp cắn sâu, góc nghiêng thấy môi nhô, nụ cười không thẩm mỹ do răng khểnh

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 2 răng số 4 hàm trên để sắp đều răng và kéo lùi răng cửa giảm chìa, hàm dưới mài kẽ để có chỗ làm đều răng và đỡ tam giác đen

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, độ cắn chìa và cắn phủ bình thường, hàm dưới đã mài kẽ nhưng vẫn có tam giác đen do ban đầu răng khấp khểnh nặng

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, đỡ chìa hẳn, nụ cười đẹp hơn nhiều, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng không còn bị hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *