Niềng răng mặt trong điều trị răng khấp khểnh, hô nhổ 4 răng hoàn thành sau 2 năm

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh cả hai hàm, nụ cười không tự tin, răng hàm trên chìa ra trước so với hàm dưới, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ răng số 4 hàm trên và số 5 hàm dưới, kéo lùi hàm trên vào nhiều hơn bằng vis, hàm dưới làm phẳng và sắp đều cung răng

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi ổn định, răng cửa thẳng trục không chìa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn và đỡ chìa hẳn, đỡ khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô nhiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *