Niềng răng hô cho khách hàng mất 3 răng hàm ở hàm dưới, nhổ 2 răng số 4 hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô, răng cửa chìa, môi dày và nhô, mất 3 răng hàm ở hàm dưới

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng số 4 hàm trên, hàm dưới kéo đóng khoảng mất răng hàm 2 bên, còn 1 khoảng sẽ trồng răng implant

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, trục răng thẳng, đường giữa cân đối, sau niềng sẽ trồng răng trên khoảng mất răng còn lại

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, góc nghiêng thấy môi đỡ dày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *