Niềng răng khấp khểnh, khớp cắn sâu cho khách hàng thiếu 2 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh:  khách hàng có tình trạng răng lộn xộn, khớp cắn sâu, hàm dưới thiếu 2 răng cửa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng, sắp đều răng và đánh lún răng cửa chỉnh cắn sâu, kéo lùi toàn hàm trên bằng vis, hàm dưới đẩy khoảng trồng 1 răng giả

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, độ cắn trùm bình thường, khớp cắn ổn định, sau niềng sẽ trồng 1 răng giả hàm dưới

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *