Niềng răng khấp khểnh, khớp cắn sâu cho khách hàng thiếu 2 răng cửa hàm dưới

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh:  khách hàng có tình trạng răng lộn xộn, khớp cắn sâu, hàm dưới thiếu 2 răng cửa

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: mài kẽ răng tạo khoảng, sắp đều răng và đánh lún răng cửa chỉnh cắn sâu, kéo lùi toàn hàm trên bằng vis, hàm dưới đẩy khoảng trồng 1 răng giả

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, độ cắn trùm bình thường, khớp cắn ổn định, sau niềng sẽ trồng 1 răng giả hàm dưới

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều hơn, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng thấy môi đỡ nhô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.