Niềng răng mặt trong khắc phục hô, khấp khểnh nặng cho khách hàng bị sang chấn khớp cắn, nha chu

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng hô hàm  trên, khớp cắn sâu, răng cửa hàm trên chìa nhiều, răng khấp khểnh nặng, sang chấn khớp cắn gây nha chu nhóm răng cửa dưới, lung lay nặng, răng nanh hàm trên mọc ngoài cung tụt lợi nhiều. Răng cửa hàm trên bên phải bị chết tủy do sang chấn khớp cắn.

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ răng nanh tụt lợi hàm trên vả răng số 4 bên trái, hàm dưới nhổ 2 răng cửa lung lay tiêu xương. Hàm trên cắm 2 vis để kéo lùi.

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn ổn. Vùng răng cửa dưới nhiều tam giác đen do tình trạng nha chu tụt lợi nặng.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, nụ cười đẹp hơn, góc nghiêng đỡ hô, cằm đỡ lẹm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *