Niềng răng hô, lộn xộn cho khách hàng hỏng răng hàm số 6 bằng mắc cài pha lê

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh:  Răng lộn xộn, hơi hô, răng hàm số 6 hàm dưới bên phải bị hỏng tủy, đường giữa răng 2 hàm hơi lệch nhau

Phương án niềng răng mắc cài pha lê: Nhổ 3 răng số 4 và răng số 6 hỏng tủy. Sắp đều răng và kéo lui răng cửa giảm hô.

Kết quả  niềng răng mắc cài pha lê: răng đều đẹp cân đối, khớp cắn lồng múi tốt. Nụ cười đẹp.

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài pha lê:răng đều hơn nên nụ cười tự tin hơn. Góc nghiêng thấy giảm hô vừa đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.