Hết khớp cắn ngược sau khi niềng răng mặt trong điều trị móm, răng lộn xộn

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khách hàng có tình trạng khớp cắn ngược, góc nghiêng bị móm, môi dưới đưa ra, răng hơi lộn xộn

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều răng hai hàm, điều chỉnh khớp cắn

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, đạt được độ cắn phủ bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, hết khớp cắn ngược, góc nghiêng thấy môi dưới đỡ trề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *