Trường hợp hô hàm trên được niềng răng mắc cài kim loại thành công nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm trên, cằm lẹm nhiều, răng cửa hàm trên chìa

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, kéo lùi răng cửa, hàm trên cắm 2 vis để kéo tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: trục răng cửa thẳng hơn, khớp cắn ổn định

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, góc nghiêng đỡ hô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *