Trường hợp hô hàm nặng khắc phục được một phần bằng niềng răng mắc cài kim loại tự buộc nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: hô hàm nặng, góc nghiêng cằm lẹm hẳn, môi nhô nhiều, răng cửa hàm trên chìa, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4 răng, hàm trên cắm 2 vis để kéo lùi tối đa

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa thẳng trục, độ cắn phủ trung bình

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng đỡ chìa, hết khớp cắn sâu, góc nghiêng đỡ vẩu đáng kể

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *