Tháo niềng cho một ca hô xương, thay đổi rõ rệt sau gần 1,5 năm

Khách hàng 23 tuổi niềng răng hô, than phiền chính là hô hàm trên, môi nhô, cằm lẹm. Hàm dưới có 1 răng mọc lệch vào bên trong. Khách hàng mong muốn kéo răng vào để giảm hô, tuy nhiên không muốn phẫu thuật.

Tháo niềng cho một ca hô xương, thay đổi rõ rệt sau gần 1,5 năm
Tháo niềng cho một ca hô xương, thay đổi rõ rệt sau gần 1,5 năm

Phương án điều trị: nhổ 4 chiếc răng hàm nhỏ, kéo lui răng cửa tối đa phối hợp với vít. Loại niềng: mắc cài kim loại buộc chun OrthoClassic

Tháo niềng cho một ca hô xương, thay đổi rõ rệt sau gần 1,5 năm 1
Tháo niềng cho một ca hô xương, thay đổi rõ rệt sau gần 1,5 năm

Thời gian niềng: 17 tháng. Kết quả: Giảm hô rõ rệt, răng cửa giảm độ chìa. Khi cười nhìn răng thu vào hẳn đẹp hơn so với ban đầu. Khớp cắn lồng múi tốt. Môi giảm độ nhô, cằm đỡ lẹm.

Tháo niềng cho một ca hô xương, thay đổi rõ rệt sau gần 1,5 năm 2
Tháo niềng cho một ca hô xương, thay đổi rõ rệt sau gần 1,5 năm

So sánh trước và sau niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sỹ Bác sỹ nội trú Thanh Thúy Beauty & Health Care: thay đổi rõ rệt cả thẩm mỹ khuôn mặt và nụ cười. Khách hàng không muốn nhổ thêm răng khôn để kéo răng vào thêm.

Tháo niềng cho một ca hô xương, thay đổi rõ rệt sau gần 1,5 năm 2
Tháo niềng cho một ca hô xương, thay đổi rõ rệt sau gần 1,5 năm tại niềng răng sinh viên

Student braces

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *