Niềng răng khấp khểnh, nghiêng lệch, khớp cắn sâu, thiếu răng cửa dưới dùng mắc cài kim loại Hàn Quốc

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng hàm trên lộn xộn, hơi cụp, răng cửa nghiêng sang phải, thiếu 2 răng cửa hàm dưới, khớp cắn sâu

Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 2 răng hàm trên để cân đối với số lượng răng hàm dưới, tạo chỗ sắp đều răng và chỉnh khớp cắn

Kết quả  niềng răng mắc cài kim loại: răng đều, khớp cắn lồng múi tốt, độ cắn trùm cắn chìa bình thường

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài kim loại: răng cửa hết cụp, hết khấp khểnh, không còn bị nghiêng sang bên, nụ cười đẹp hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *