Trường hợp khớp cắn ngược được niềng răng thành công bằng mắc cài mặt lưỡi hàm trên

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: khớp cắn ngược kẹt, răng cửa hàm trên kẹt phía trong hàm dưới, cười hở lợi

Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: sắp đều răng và di xa 2 hàm để tạo khoảng, kéo lùi hàm dưới khắc phục cắn ngược

Kết quả  niềng răng mắc cài mặt trong: đạt được độ cắn phủ hàm trên ra ngoài hàm dưới, khớp cắn lồng múi ổn định, nụ cười hài hòa

So sánh ảnh trước và sau niềng răng mắc cài mặt trong: hết khấp khểnh, hết khớp cắn ngược, nụ cười đẹp hơn hẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *